DODAJ POST – „Gdynia w obiektywie”

Otwórz grupę: Gdynia w obiektywie

Dodaj zdjęcie: Pionowe!!

Nazwa pliku: Ścieżka lokalizacji

gdynia-grabowek-polska.jpg

Dodaj opis:

Gdynia, dzielnica Grabówek, ul. Lelewela, Portova.
FOT: MICHAŁ GDYŃSKI
Który budynek ładniejszy>

Opublikuj: